I.

Kedvezményezett neve: Continental Wood Kft.

Projekt címe: Cellulóztartalmú hulladékpapír szonokémiai módosításának kifejlesztése

Szerződött támogatás összege: 110.312.671,- Ft

Támogatás mértéke: 50%

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.09.30.

Projekt azonosító száma: GINOP-2.1.2-8-1-4-16-2017-00056

Projekt tartalmának bemutatása:

A projekt célja az eddig szemétlerakóban, vagy égetőben megsemmisített speciális tulajdonságú ipari hulladékpapír újbóli ipari alkalmazhatósága, a hulladék körfolyamatba történő integrálása új eljárás és technológia kifejlesztésével. Fontos szempont, hogy ezt mind úgy értük el, hogy a jelenleg alkalmazott papír és csomagológyártási és feldolgozási folyamatokkal összhangban lehessen alkalmazni, és ne jelentsen minőségi változást és plusz költséget a gyártók részére. A projekt műszaki-tudományos újdonságtartalma az alábbiak szerint foglalható össze: a kavitációs buborékok az áramló folyadékban hirtelen fellépő nyomáscsökkenés hatására keletkező apró, pár mikrométeres gömböcskék, melyek a nagy nyomású tartományokba érve gyorsan összeroppannak. Az összeroppanó buborékok olyan fizikai-kémiai hatásokat indukálnak, amelyek elősegítik a papírok újrahasznosítását. A kutatás első lépéseként, egy anyagelőkészítő rendszer beszerzése volt szükséges, amibe integrálható a K+F projekttámogatás keretében igényelt berendezés. A K+F folyamat során meghatározásra kerültek a működési és műszaki paraméterek. A kezelések után, így elvárt minőségű rostos alapanyagot lehet előállítani speciális papírroston. A kritikus pontok meghatározása és a tesztüzemi technológiai paramétersor előkészítése, az alapanyagok beszerzése és minőségi értékelése, valamint a várható termékparaméterek kerültek meghatározásra. Ezt követően a technológiai egységek telepítése és beüzemelése, a különböző egységek tesztüzemi próbája, a teljes technológia kör összehangolása következett, a fejlesztési paraméterek figyelembevételével. A projektben új, a gyakorlatban is hasznosítható szellemi alkotás, új műszaki-tudományos eredmény ill. új prototípus/termék/technológia/szolgáltatás létrehozása valósult meg. A kezelés alatt a cellulóz rostokon lévő rétegeket, amik a speciális tulajdonságokat biztosították a termék részére, eltávolítottuk, úgy hogy az alap rost nem változott meg. A kész termékhez igazodva a rost őrlésfoka beállítható, lapképzése, szárítása és kiszerelése az alkalmazott technológiákkal biztosítható lett. A beruházás eredményeként létrejött eszközökkel a jelenleg értéktelen és felhasználhatatlan hulladék alapanyagot alakítottuk át piaci áron eladható termékké. Tettük mindezt úgy, hogy a felhasznált energiaszükségletet is csökkent 70%-kal, az innovatív technológiai eljárásnak köszönhetően.


II.

Kedvezményezett neve: Continental Wood Kft.

Projekt címe: Palettázó rendszer bevezetése

Szerződött támogatás összege: 62.974.800,- Ft

Támogatás mértéke: 70%

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.09.30.

Projekt azonosító száma: GINOP-5.3.12-19-2020-00499

Projekt tartalmának bemutatása:

A vállalkozás papíripari címkéző rendszerének kimenetéhez a címkével ellátott késztermék osztályozása és csomagolása szükséges. Az egységidő alatt összeállított vevői csomagok számának növelése érdekében a Continental Wood Kft. palettázó rendszer bevezetése mellett döntött. A palettázó felismeri és összegyűjti az ugyanazon vevőnek címkézett végtermékeket, majd megfelelőképp pozícionálva és szállításra előkészítve a kiszállítandó raklapra helyezi. Ezáltal megnövekszik az egységnyi idő alatt kiszállítható mennyiség, így a tevékenységgel elérhető árbevétel és nyereség is.

A projekt fizikai megvalósítása sikerrel befejeződött, a rendszer hatékonyan támogatja a csomagolási folyamatokat.


III.

Kedvezményezett neve: Continental Wood Kft.

Projekt címe: Gyártástámogató technológiai fejlesztés

Szerződött támogatás összege: 10.783.378,- Ft

Támogatás mértéke: 70%

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021.02.28.

Projekt azonosító száma: GINOP-1.2.8-20-2020- 01444

Projekt tartalmának bemutatása:

A projekt keretében két technológiai fejlesztés valósul meg. Egyrészt csarnokon belüli anyagmozgatás válik hatékonyabbá egy villástargonca beszerzésével, másrészt a termelékenység javul azáltal, hogy egy frekvenciaváltós csavarkompresszor rendszer bevezetésével csökken a gyártott papírtermékek szárítási hiányossága miatti selejt mennyisége. IV.

Kedvezményezett neve: Continental Wood Kft.

Projekt címe: Zöld üzem létrehozása

Szerződött támogatás összege: 171 950 000,- Ft

Támogatás mértéke: 50%

Projekt összköltsége: 343 900 000 Ft

Projekt kezdése: 2021.03.30.

Project tényleges befejezési dátuma: 2023.05.31.

Projekt azonosító száma: GINOP-1.2.11-20-2020-00017
   
Projekt tartalmának bemutatása:

A fejlesztés eredményeként a zöld üzemben a papíripari termékek előállítása történik, ahol a technológiai és fűtési hőigényt biomassza tüzelésű fűtőmű biztosítja. A projekt segítségével felhasználásra kerül más szervezetek, vállalatok mellékterméke, melyet a Continental Wood Kft. új termékek előállításához használ fel és emellett környezettudatos módon történik az üzem energiaellátásának biztosítása, hozzájárulva ezzel a hazai zöldgazdaság erősítéséhez. 

A projekt várható eredményei a papír hulladékfeldolgozás, csomagolástechnikai papírtermékek előállítása, biomasszával történő energiaellátás, cég portfóliójának bővülése, munkahelyteremtés, hozzájárulás a kormány környezetvédelmi célkitűzéseihez. A fejlesztéssel új piacra fog belépni a vállalat, portfóliója bővül, ami hozzájárul a vállalkozás növekedéséhez, eredményességének javulásához. Az így szerzett bevételek egy részét a cég további kutatásokba-fejlesztésekbe és munkaerő felvételre fogja fordítani, így hozzájárulva nemcsak a környezetvédelmi, hanem gazdaságpolitikai célkitűzésekhez is egyaránt.

 

szechenyi pageup